Monday, April 14, 2014

Pembelajaran Melalui Konsep "STUDIO"

Salah satu keunikan kaedah pembelajaran di Pusat Pengajian Perumahan, Bangunan dan Perancangan, Universiti Sains Malaysia adalah pembelajaran melalui konsep "STUDIO", dimana para pelajar didedahkan dengan pemakaian sebenar apa yang diajarkan dalam kuliah, termasuk subjek berkaitan undang-undang binaan. Berikut gambar-gambar ragam para pelajar kursus Sarjana Muda Pengurusan Pembinaan (bagi Studio RMS303: Segmen Undang-undang):


No comments:

Post a Comment