Wednesday, November 13, 2013

Buku "UNDANG-UNDANG JALANRAYA DAN PEMANDUAN BERHEMAH"

Berikut adalah KANDUNGAN buku "UNDANG-UNDANG JALANRAYA DAN PEMANDUAN BERHEMAH" tulisan ABDUL AZIZ HUSSIN & NURUL AZITA SALLEH, terbitan Dewan Bahasa & Pustaka, tahun 2013, berharga RM28:
KANDUNGAN

PRAKATA                                                                                                                                                                      
SENARAI SINGKATAN                                                                                                                              
SENARAI STATUT                                                                                                                                                      
SENARAI KES                                                                                                                                                             
BAB 1
UNDANG-UNDANG JALANRAYA DAN KEPENTINGAN KESELAMATAN
JALAN RAYA
Pendahuluan                                                                                                                                                                   
Sejarah Undang-undang Lalulintas (Jalan Raya) Di Malaysia                                                                                            
Keselamatan Di Jalan Raya Dan Kewajipan Berhati-hati                                                                                    
Konsep Pemanduan Berhemah                                                                                                                                   
Definisi-definisi Berkaitan                                                                                                                                            
                (a) “Jalan”                                                                                                                                                        
                (b) “Kenderaan Motor”                                                                                                                                 
                (c) “Pemandu”                                                                                                                                                 
BAB 2
UNDANG-UNDANG BERKAITAN JALAN RAYA DI MALAYSIA
Pendahuluan                                                                                                                                                                   
Akta Pengangkutan Jalan 1987                                                                                                                                  
                Pengenalan                                                                                                                                                      
Larangan Penggunaan Terhadap Kenderaan Tertentu
Dan Penggunaan Kenderaan Yang Sesuai                                                                                               
Pendaftaran Kenderaan                                                                                                                                
Pelesenan Kenderaan Bermotor                                                                                                                  
Pelesenan Pemandu Kenderaan Bermotor                                                                                               
Kewajipan Memberhentikan Kenderaan                                                                                                  
Kuasa Menyekat Penggunaan Kenderaan                                                                                               
Kuasa Untuk Menghadkan Kenderaan                                                                                                     
Kesalahan Menwujudkan Halangan Di Jalan                                                                                                          
Kesalahan-kesalahan Am Dan Penalti                                                                                                                      
                Kod Jalan Raya                                                                                                                                              
                Tanda-tanda Isyarat Lalulintas                                                                                                                   
                Kesalahan-kesalahan                                                                                                                                    
                Keadaan Khas                                                                                                                                                 
                               (a) Kenderaan ambulans, polis, kastam dan bomba
                               yang mendesak                                                                                                                               
                               (b) Diplomat                                                                                                                                     
Akta Kesalahan Kecil 1955                                                                                                                                         
Kanun Keseksaan                                                                                                                                                          
Undang-undang Tort Kecuaian
                Takrif ”tort”                                                                                                                                                     
                Tort Kecuaian                                                                                                                                                  
                Takrif dan Ciri ”Kecuaian”                                                                                                                          
                Cuai Sertaan                                                                                                                                                    
                Liabiliti Majikan Terhadap Pekerja (Pemandu)                                                                                       
BAB 3
TANDA ISYARAT LALULINTAS BAHAYA
Pendahuluan                                                                                                                                                                   
Isyarat Lalulintas                                                                                                                                                                           
Tanda-tanda Bahaya                                                                                                                                                    
                Lintasan Pejalan Kaki                                                                                                                                   
                Kawasan Kanak-kanak                                                                                                                                
                Lintasan Keretapi                                                                                                                                           
                Simpang Jalan                                                                                                                                                 
                Jalan Tidak Rata dan Penghadang Jalan                                                                                                  
                Selekoh Bahaya dan Jalan Berliku-Liku                                                                                                   
                Jalan atau Jambatan Kecil Di Hadapan                                                                                                    
                Curam Naik dan Curam Turun                                                                                                                    
BAB 4
TANDA-TANDA ISYARAT LARANGAN
Pendahuluan                                                                                                                                                                   
Tanda-tanda Isyarat Larangan                                                                                                                                   
Berhenti Di Simpang                                                                                                                                      
Had Laju dan Akhir Had Laju                                                                                                                    
Kenderaan Lebih Berat Dari ... (Tan) Tidak Boleh Menggunakan
         Jalan atau Jambatan                                                                                                                                            
Tidak Boleh Masuk untuk Semua Kenderaan                                                                                         
Tidak Boleh Pusing/Membelok Kanan atau Kiri                                                                                     
Tidak Boleh Letak dan Tidak Boleh Tunggu                                                                                           
Tidak Boleh Pusing Balik                                                                                                                              
BAB 5
TANDA-TANDA ISYARAT ARAHAN TERMESTI (MANDATORI)
Pendahuluan                                                                                                                                                                   
Tanda-tanda Isyarat Arahan Termesti (Mandatori)                                                                                              
Arah Yang Mesti Diikuti                                                                                                                                
Lorong Wajib (Basikal dan Lain-lain)                                                                                                        
BAB 6
TANDA-TANDA ISYARAT PENERANGAN
Pendahuluan                                                                                                                                                                   
Tanda-tanda Penerangan                                                                                                                                             
                Tanda Ikut Kiri                                                                                                                                                
                Perhentian Bas                                                                                                                                                
                Larangan Membunyikan Hon                                                                                                                     
                Tanda Hospital                                                                                                                                               
BAB 7
TANDA-TANDA ISYARAT SEMENTARA
Pendahuluan                                                                                                                                                                   
Tanda-tanda Isyarat Sementara                                                                                                                                 
                Kerja Jalan                                                                                                                                                       
                Tanda ‘Berhenti’ dan ‘Jalan’                                                                                                                       
                Kanak-kanak Melintas                                                                                                                                  
BAB 8
LAIN-LAIN TANDA DAN ISYARAT LALULINTAS
Pendahuluan                                                                                                                                                                   
Lain-lain Tanda dan Isyarat Lalulintas                                                                                                                     
                Tanda dan Isyarat Lampu Isyarat                                                                                                                             
                               Lampu isyarat rosak                                                                                                                      
                Garisan Tepi Jalan                                                                                                                                          
                Segi Tiga Keselamatan                                                                                                                                  
Satu Garisan, Dua Garisan dan Garisan Putus-Putus Tengah Jalan                                                    
Petak Kuning (Di Simpang)                                                                                                                          
Bulatan Pusing Keliling                                                                                                                                  
Kawasan Orang Buta/Cacat Melintas                                                                                                       No comments:

Post a Comment