Monday, February 16, 2015

Membangunkan Semula Penempatan Mangsa Banjir

Salah satu cabaran utama pihak berkuasa selepas banjir (kini disebut "pasca" banjir) adalha membangunkan semula penempatan mangsa banjir. Dengan lebih tepat, menyediakan tempat tinggal yang sesuai ditempat yang sesuai kepada mangsa banjir. Di sni Kaedah 4M (Manusia, material, Money (kewangan), dan Metod) adalah fokusnya.
Siapakah yang kana menyediakan tapak (tanah)? dan di mana yang sesuai?
Siapakah yang akan perlu diberikan keutamaan dahulu?
Dana kewangan ditanggng oleh siapa dan kadar tanggungannya
Kaedah pembangunannya:
Bahan dan alatan pembinaannya?
Dan sebagainya...
(Utusan Malaysia, Isnin 16 Februari 2015)

No comments:

Post a Comment