Thursday, August 13, 2015

Tanda "Sifat Dan Sikap Kemanusiaan Oleh Binatang"

Video berikut, yang dikirimkan oleh seorang sahabat (kredit kepada pembikin video ini) diharap boleh menyedarkan kita betapa perlunya menerapkan sifat dan sikap prihatin dan kasihan belas. Video ini memaparkan "Sifat Dan Sikap Kemanusiaan Oleh Binatang"


No comments:

Post a Comment