Monday, November 3, 2014

Kursus "Membangunkan Buku" Di UUM, Sintok

Pada 2-3 November 2014, pihak Universiti Utara Malaysia (UUM) menjemput saya berkongsi pengalaman dalam penghasilan "buku". Ia dibuat dalam bentuk kursus dan bengkel yang dihadiri oleh sekitar 30 pensyarah UUM, dan diadakan di EDC UUM, Sintok.

1.                  OBJEKTIF KURSUS
·      Mengemukakan idea berkaitan “membangunkan” BUKU
·      Mengemukakan cadangan strategi dan kaedah serta aktiviti penulisan BUKU
·      Mencetuskan pelbagai ide, skop, gaya dan tahap penulisan BUKU
·      AKHIRNYA: DAPAT MENGHASILKAN BUKU.
2.                  SKOP
·              Pengenalan, isu, prinsip asas penulisan  buku;
·               Buku dan ketertaklukan undang-undang;
·              KANDUNGAN buku;
·              Penulis dan Penulisan Bersama?
·               Pihak-pihak dalam penerbitan;
·              Pesan-pesan khas dalam menulis;
·              Penulis & pencarian FAKTA;
·              Aplikasi-aplikasi tertentu dalam penulisan;
·              Penulis yang “munasabah”;
·              Isu hak cipta
·              Penulis ISLAM;
·              Petua-petua khas; dan
·              Praktikal penghasilan buku.

Ini gambar-gambar sekitar kursus/bengkel tersebut:

No comments:

Post a Comment