Saturday, June 27, 2015

Viva Disertasi RML572

Pada jumaat, 26 Jun 2015, bertempat di Studio Sarjana Pengurusan Projek, USM Pulau Pinang, diadakan pemeriksaan viva hasil penyelidikan para pelajar kursus Sarjana berkenaan. Walaupun program Sarjana ini berbentuk "kerja kursus", namun sebagai salah satu komponen kursus yang bernilai 8 unit (diambil selama 2 semester), maka perlu juga diadakan pemeriksaan hasil penyelidikan (viva). Berikut suasana sebelum dan semasa viva berjalan:
No comments:

Post a Comment