Saturday, November 16, 2013

Seminar Pemantapan Kerjaya Pelelong Negeri Kedah

Pada sabtu 16 Nobemer 2013, saya mengendalikan Seminar (tapi berbentuk kursus) kepada sekitar 200 Pelelong (Auctioneers) Negeri Kedah, bertempat di The Regency Hotel, Alor Setar. Seminar ini anjuran Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah, dengan kerjasama Pertubuhan Pelelong Berlesen Negeri Kedah dan Institut Pengurusan dan Intergriti Negeri Kedah. Alhamdulillah seminar ini saya kategorikan sebagai "berjaya".

Kandungan seminar ini adalah seperti berikut:


1. Pengenalan, isu, prinsip serta skop dalam urusan pelelongan
2. Keperluan mengetahui FAKTA yang relevan
3. Undang-undang berkaitan tanah yang relevan 
4. Mengelak/meminimakan risiko dalam melaksanakan profesion pelelong   

Berikut gelagat peserta, urusetia dan penceramah (saya la tu...)..
No comments:

Post a Comment