Monday, October 26, 2015

"HAK" (?) Setinggan

Setinggan pun ada hak?


Di atas adalah cabutan dari buku, Abdul Aziz Hussin. 2015. Undang-undang Tanah: Lesen Pendudukan Sementara dan Permit. Edisi Ke 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka, di hlm. 10-11.

No comments:

Post a Comment