Thursday, February 28, 2013

Manifesto


Manifesto adalah suatu penyataan bertulis yang mengisytiharkan secara terbuka (kepada umum) tentang niat, motif dan pandangan pihak yang mengemukakan/mengeluarkan manifesto tersebut. Ianya dikatakan mula digunakan dalam tahun 1620, dan berasal daripada perkataan Latin, iaitu manifestus.

Merriam-Webster Dictionary  http://www.merriam-webster.com/dictionary/manifesto (1 Mac 2013)

Manifesto hendaklah dikira sesuatu yang rasmi dan ada kesannya di sisi undang-undang.

Kes Gitlow v. People (268 U.S. 652 (1925) adalah berkenaan seorang dituduh atas kesalahan jenayah kerana manifestonya dikatakan bertentangan dengan undang-undang dan bercadang menggulingkan kerajaan yang sah dengan cara yang salah.

Kes Dimmock v. Secretary of State for Education and Skills (2007)(Mahkamah Tinggi England dan Wales) juga berkaitan dengan manifesto, dimana boleh dirumuskan bahawa jika manifesto itu terbukti boleh dipercayai dan boleh diterima dan berasaskan, antaranya, kajian bukti saintifik, maka ia adalah manifesto yang baik.

Saya berpendirian bahawa manifesto adalah juga merupakan  sejenis "JANJI". Jika pembuat manifesto tersebut adalah orang Islam, atau kelompok yang mana ahli pembuat manifestonya adalah terdiri daripada orang Islam, maka saya ingin kongsikan nas berikut:

Di antara tanda-tanda orang munafik itu ada tiga, iaitu jika bercakap dia berbohong. Apabila berjanji dia mengingkari janji, dan sekiranya diberikan amanah dia mengkhianatinya.”

Hadis riwayat Muslim

 

Dengan itu, manifesto mestilah:

Berakauntabiliti

Munasabah

Bermoral dan tidak menyalahi undang-undang atau hukum agama berkaitan

Boleh diimplimentasi

 

 

No comments:

Post a Comment