Sunday, January 26, 2014

Format WASIAT ORANG ISLAM

Untuk kemudahan saudara-saudara Islam saya sekelian, disertakan format Wasiat (yang telah dikanunkan dalan Enakmen-enakmen Wasiat negeri-negeri di Malaysia):
Nota: Oleh kerana kita juga terikat dengan Enakmen Keterangan Islam dan Akta Setem 1949, maka saya nasihatkan setiap wasiat yang laksanakan hendaklah disetemkan sewajarnya.


NOTA: Berdasarkan Ayat 282 Surah Al-Baqarah, "...hendaklah kamu mengadakan dua orang saksi lelaki dari kalangan kamu. Kemudian kalau tidak ada saksi dua orang lelaki, maka bolehlah, seorang lelaki dan dua orang perempuan dari orang-orang yang kamu setujui menjadi saksi, supaya jika yang seorang lupa dari saksi-saksi perempuan yang berdua itu maka dapat diingatkan oleh yang seorang lagi...."

No comments:

Post a Comment