Sunday, January 12, 2014

Laku musnah (Vandalisma)

Ini satu contoh paling mudah tentang perbuatan tangan-tangan nakal yang terjumlah kepada "laku musnah" (vandalisma):


No comments:

Post a Comment