Saturday, March 15, 2014

Ceramah Pembangunan Tanah Rezab Melayu

Pada 14 Mac 2014, antara jam 9-11 malam, bertempat di Kristal Hall 2, Hotel Crystall Crown, Petaling Jaya, Selangor, saya memberikan ceramah (tapi saya namakannya Majlis Berkongsi Ilmu) berkaitan Pembangunan Tanah Rezab Melayu kepada sekumpulan sekitar 80 orang pegawai pelbagai peringkat dan pelbagai daerah Pejabat Tanah dan Galian Selangor. Kandungan ceramah termasuklah:
Sejarah "Melayu" di Malaysia
Melayu dan keperluan tanah
Keperluan melindungi tanah khusus untuk Melayu (dan kewujudan statut Enakmen dan peruntukan Perlembagaan)
Isu "kelangsungan" tanah rezab Melayu
Siapa "Melayu" dan Islam sebenarnya?
Isu-isu semasa
Bertapa perlunya transformasi berkaitan pengurusan tanah rezab Melayu
Cadangan-cadangan yang perlu  diambil perhatian

Berikut gambar-gambar berkenaan:
Semasa gambar diambil (sekitar jam 11.20 malam, sebahagian peserta sudah pun meninggalkan tempat kursus .... maklum la..dah tengah malam...

 
 
 


No comments:

Post a Comment