Thursday, March 6, 2014

Pada 5-6 Mac 2014, bertempat di Dewan Persidangan Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang, saya mengendalikan kursus/bengkel MAKMAL PENYELIAAN BERKESAN, anjuran Pusat Inovasi & Produktiviti Pentadbiran Awam (PIPPA), Universiti Sains Malaysia. Kursus berjalan lancar, penyertaan amat aktif daripada para peserta, dan berjalan dalam situasi ceria dan santai. Alhamdulillah...
Pesertanya terdiri daripada staf USM pelbagai peringkat termasuk pensyarah, pegawai tadbir, staf makmal dan sebagainya.

Kandungan kursus ini, antaranya:


Taklimat Objektif
Pengenalan, isu, dan keperluan penyeliaan berkesan 
Tahap dan peringkat penyeliaan
Permainan Pengurusan 1
Elemen penyeliaan dalam aspek “pengurusan dan kepimpinan”
Permainan Pengurusan 2
Aplikasi konsep 4W+1H+1W dalam penyeliaan dan kepimpinan
Penyelia sebagai ketua atau pemimpin
Keperluan ciri motivasi, fasilitatif, mentor, peningkatan kemahiran dan jaringan
Permainan Pengurusan 3
Penyelia dan pemimpin yang efektif
Penyeliaan, kepimpinan dan hubungannya dengan “keprihatinan” dan tempat kerja yang selamat
Aplikasi kaedah “munasabah” dan “budibicara”
Aplikasi kaedah “betul: masa dan tempat”
Aplikasi kaedah “penting-segera-relevan”
Permainan Pengurusan 4


No comments:

Post a Comment