Monday, January 19, 2015

Blogger Dan Peruntukan seksyen 505 Kanun Keseksaan

Cuba amat-amati berita berikut, yang tersiar dalam akhbar Utusan Malaysia, 20 Januari 2015:Seksyen 505 Kanun Keseksaan:
Barang siapa membuat, menerbitkan atau mengedarkan apa-apa kenyataan, khabar angin atau berita-
(b) Dengan niat hendak menyebabkan, atau yang mungkin menyebabkan, ketakutan atau kegentaran kepada awam, atau kepada mana-mana golongan awam supaya oleh yang demikian itu seseorang mungkin terdorong melakukan sesuatu kesalahan terhadap Negara atau terhadap ketenteraman; atau
(c) Dengan niat hendak mengapikan atau yang mungkin mengapikan mana-mana golongan atau kaum melakukan sesuatu kesalahan terhadap mana-mana golongan atau kaum lain;
hendaklah diseksa dengan dipenjarakan yang boleh sampai dua tahun, atau dengan denda, atau dengan kedua-duanya.

No comments:

Post a Comment