Tuesday, December 30, 2014

Apa Maksudnya?

Diantara tanda insyarat lalulintas jalan adalah, "TIDAK BOLEH PUSING U"...

Namun, apa ertinya tanda ini, jika dibaca bersama tulisan di bawahnya?

Adakah ia bermaksud:
1. Tidak boleh Pusing U, tetapi larangan itu hanya kepada kenderaan ringan; atau,
2. Tidak boleh pusing U, dan pusing U hanya dibenarkan untuk kenderaan ringan sahaja?

No comments:

Post a Comment