Tuesday, July 23, 2013

Kursus Pengurusan Tatatertib Pegawai-pegawai Jabatan Kesihatan Negeri Perlis

Pada 22-23 Julai 2013, dalam bulan puasa (berpuasa hari ke 13 dan 14 Ramadan), saya mengendalikan kursus "PENGURUSAN TATATAERTIB PEGAWAI AWAM" untuk pegawai-pegawai Jabatan Kesihatan Negeri Perlis, yang terdiri daripada seramai 27 peserta pelbagai kategori jawatan dan bidang tugas. Kursus dilaksanakan di Dewan Kursus, Kompleks Pejabat Jabatan Kesihatan Negeri Perlis, Kangar, Perlis.

 Objektif Kursus
1.  Memahirkan peserta dengan gaya dan teknik pengurusan tatatertib.
2.  Mewujudkan kaedah kerja yang lebih maklum, komited, efektif dan mencapai kehendak organisasi dalam pengurusan tatatertib tanpa meninggalkan aspek keadilan asasi.
Manfaat Kursus
Kursus pendek/bengkel ini akan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan (pembangunan modal insan) di kalangan para peserta.
Kursus pendek ini akan dapat memberi ruang kepada para akademik memanfaatkan kepakaran mereka untuk kebaikan masyarakat dan negara.
Hasil daripada kursus pendek/bengkel ini akan dapat membantu Universiti dan Pusat Pengajian dalam merangka aktviti penjanaan pendapatan.
Kursus pendek/bengkel ini akan membolehkan Universiti dan Pusat Pengajian menjalin rangkaian berasaskan intelek dan kepakaran ahli akademik.
Metodologi Kursus
Kursus dua (2) hari ini mengandungi, antaranya, menyediakan prinsip-prinsip dan aplikasi ke arah Pespektif menyeluruh pengurusan tatatertib, keperluan pengurusan tatatertib yang efektif, menganalisis dan bertindak dalam urusan tatatertib menurut cara yang betul. Kerja kumpulan dan perbincangan aktif-produktif juga akan di titikberatkan. Kursus ini mengandungi kombinasi ceramah/bengkel taklimat dan perbincangan aktif.
Program
Hari 1
8.00-8.30         Pedaftaran
8.30-10.00       Tujuan dan senario tatatertib           
10.00-10.30       REHAT
10.30-11.30      Tatakelakuan
11.30-12.30      Prosedur tindakan tatatertib
12.30-   2.00       REHAT
2.00-4.30          Pemurnian tindakan tatatertib
Hari 2
8.30- 10.00       Tindakan tatatertib tidak hadir kerja
                          Tindakan surcaj
10.00- 10.30      REHAT
10.30-11.30      Jenis hukuman tatatertib
11.30-12.30      Tatatertib: Pengalaman lampau
12.30- 2.00        REHAT
2.00-3.30          Persembahan kumpulan
3.30-4-30         Jika kita yang dikenakan tindakan tatatertib.


Alhamdulillah kursus dapat berjalan dengan baik. Sambutan, seperti soal-jawab dan bertukar-tukar pendapat juga amat bagus. Berikut gambar-gambar kenangan berkenaan:No comments:

Post a Comment